Ważne telefony

Policja 
Jurata, ul. Ratibora 42
tel. 58 674 53 72, 997, 112

Pogotowie Ratunkowe
tel. 999, 112

Straż Miejska
Jastarnia, ul. Portowa 24
tel. 58 675 19 08, 502 361 634

Straż Pożarna
Jastarnia, Plac Necla
tel. 58 675 24 08

WOPR
tel. 601 100 100